Rapport - Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het is belangrijk om de governance goed te regelen, mede omdat deze organisaties op afstand staan van de provincie.

Rapport - Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015

De doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel over de juistheid en toereikendheid van de in de Terugblik Collegeperiode 2011-2015 gerapporteerde doelstellingen en resultaten.

Rapport - Grond voor verandering

In de twintigste eeuw is veel Nederlandse natuur verdwenen, met als gevolg kleinere en versnipperde natuurgebieden. In 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd.

Rapport - Natuurbeleid EHS onder de loep – provincie Zuid-Holland

In de twintigste eeuw is veel Nederlandse natuur verdwenen, met als gevolg kleinere en versnipperde natuurgebieden. Om de biodiversiteit van de Nederlandse natuur te behouden is in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts