Rekenen met Aanbevelingen – Inventarisatie doorwerking aanbevelingen 2007-2015

De Rekenkamer heeft een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken die in de afgelopen twee Statenperioden zijn gepubliceerd en behandeld, de aanbevelingen die daarin zijn opgenomen en het vervolg dat de aanbevelingen hebben gekregen.

Speuren naar vernieuwing – doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI regeling

De TMI-regeling is een subsidieregeling waarmee de provincie innovatie binnen het Flevolandse MKB wil stimuleren. De regeling loopt al vanaf 1998.

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen is de laatste jaren toegenomen.

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het is belangrijk om de governance goed te regelen, mede omdat deze organisaties op afstand staan van de provincie.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts