Speuren naar vernieuwing – doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI regeling

De TMI-regeling is een subsidieregeling waarmee de provincie innovatie binnen het Flevolandse MKB wil stimuleren. De regeling loopt al vanaf 1998.

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen is de laatste jaren toegenomen.

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het is belangrijk om de governance goed te regelen, mede omdat deze organisaties op afstand staan van de provincie.

Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015

De doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel over de juistheid en toereikendheid van de in de Terugblik Collegeperiode 2011-2015 gerapporteerde doelstellingen en resultaten.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts