www.uithoflijn.nl

Uithoflijn

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de Uithoflijn. Dit is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de aanleg van een sneltramverbinding vanaf Utrecht Centraal naar de Uithof.

Verkoop kavels Dolderseweg

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de verkoopprocedure van vier kavels door de provincie Utrecht. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van Provinciale Staten (PS).

Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar energietransitie.