Booms, C.S. (Chris), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 543.350

Restauratie van rijksmonumenten

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten.

EBU

Economic Board Utrecht (EBU)

De Rekenkamer onderzoekt hoe de relatie van de provincie met de Economic Board Utrecht (EBU) is vormgeven en wat de resultaten zijn van de subsidies aan de EBU en de betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

Waddenfonds

In samenwerking met de Noordelijke Rekenkamer is de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek gestart naar het Waddenfonds.