publicaties lopend onderzoek thema nieuws achtergrond programmaraad organisatie werkwijze vacatures

Nieuwsoverzicht


2012

12 december - Rekenkamer start een vervolgonderzoek naar het Groene Hart

De Rekenkamer is gestart met een vervolgonderzoek op het rapport ‘Het Groene Hart – Een haalbare kaart?’ Meer informatie over dit onderzoek kunt u hier nalezen.

27 november - Publicatie rapport 'Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - provincie Flevoland'

De Rekenkamer publiceert vandaag haar rapport 'Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - provincie Flevoland'. U kunt het rapport nalezen door hier te klikken.

6 november - Randstedelijke Rekenkamer organiseert bijeenkomst over verkeersveiligheid

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor Provinciale Statenleden een bijeenkomst over Verkeersveiligheid georganiseerd. Informatie hierover kunt u hier nalezen.

10 oktober - Publicatie Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies en vier Gevalstudies

De Rekenkamer publiceert vandaag de Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies en vier Gevalstudies. U kunt de Handreiking lezen door hier te klikken. Het rapport voor Flevoland (subsidie CMO Flevoland), Noord-Holland (subsidie Luchtkwaliteit), Utrecht (subsidie Tijdsordening) en Zuid-Holland (subsidie Vrije Tijd) kunt u lezen door op de provincienaam te klikken.

8 augustus - Decentralisatie Waddenfonds

Op 6 augustus 2012 hebben de Noordelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer een gezamenlijke brief gezonden aan de Provinciale Staten van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland over de decentralisatie van het Waddenfonds. U kunt de brief nalezen door hier te klikken.

21 juni - Kwaliteitshandvest rekenkamers

Op 20 juni 2012 ondertekenden de rekenkamerbestuurders van de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) een kwaliteitshandvest.
U kunt dit kwaliteitshandvest nalezen door hier te klikken.

14 juni - Rekenkamer start onderzoek naar nazorg restverontreiniging na bodemsanering
De Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering. Meer informatie over dit onderzoek kunt u hier nalezen.

11 april - Publicatie rapport Duurzaam inkopen en aanbesteden

De Rekenkamer publiceert vandaag haar rapport "Duurzaam inkopen en aanbesteden'. U kunt de rapporten voor Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland lezen door op de provincienaam te klikken.

4 april - Publicatie rapport Beoordeling doelstellingen begroting 2012 - Provincie Flevoland
De Rekenkamer publiceert vandaag haar rapport Beoordeling doelstellingen begroting 2012Provincie Flevoland. U kunt dit rapport nalezen door hier te klikken.

13 maart - (On)verantwoord wachten op jeugdzorg
De Rekenkamers Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer publiceren vandaag haar rapport '(On)verantwoord wachten op jeugdzorg'. U kunt het rapport nalezen door hier te klikken

6 maart - Publicatie rapport 'Inzicht in doeltreffendheid van subsidies'
De Rekenkamer publiceert vandaag haar rapport ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies'. U kunt de rapporten voor Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland lezen door op de provincienaam te klikken.

31 januari - Publicatie rapport 'Wieringerrandmeer gestrand'
De Rekenkamer publiceert vandaag haar rapport 'Wieringerrandmeer gestrand - provincie Noord-Holland'. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten van Noord-Holland. U kunt het rapport nalezen door hier te klikken.
 

 

 

 

18 mei: Vacature directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer >>

2 maart: Rekenkamer start onderzoek Financieel toezicht... >>

20 januari: Publicatie rapport 'Validatie Terugblik Collegeperiode... >>

17 november: Rekenkamer start onderzoek TMI-regeling >>

11 november: Publicatie rapport 'Grond voor verandering - Onderzoek... >>

Webdesign Utrecht Westsite Media | Copyright 2014 De Randstedelijke Rekenkamer