Economic Board Utrecht (EBU)

De Economic Board Utrecht (EBU) is eind 2012, mede op initiatief van de provincie, opgericht met de gedachte om de samenwerking in de regio tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te versterken. De EBU bestaat uit twee delen, de Board, met leden vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, en de ondersteunende Stichting EBU. De provincie Utrecht is geen (gedeeltelijk) eigenaar van de EBU. De EBU is ook geen zogenoemde ‘verbonden partij’ van de provincie, maar de provincie is wel op meerdere manieren met de EBU verbonden.

Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de resultaten die zijn bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies. Daarnaast willen we inzichtelijk maken op welke wijze PS hun kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Tot slot willen we ook inzichtelijk maken in welke context de EBU opereert, waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de relatie tussen de provincie en de EBU.

EBU