Uithoflijn

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de Uithoflijn. Dit is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de aanleg van een sneltramverbinding vanaf Utrecht Centraal naar de Uithof. Volgens de bestuursovereenkomst uit 2012 zou deze sneltramverbinding uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 in gebruik genomen worden en zouden de kosten om de traminfrastructuur te realiseren € 321,2 mln. bedragen. Gedurende de tweede helft van 2017 is bij de Gemeenteraad en Provinciale Staten bekend geworden dat het project Uithoflijn vertraagd is en een kostenoverschrijding heeft opgelopen. Op verzoek van Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Utrecht doen de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht gezamenlijk onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn.

www.uithoflijn.nl