Verkoop kavels Dolderseweg

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de verkoop van vier kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide. De kavels zijn eigendom van de provincie Utrecht en liggen op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg. In de periode van 12 mei tot en met 6 juni 2017 zijn deze kavels te koop aangeboden. Over de gevolgde verkoopprocedure zijn verschillende vragen gerezen. Het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer vindt plaats op verzoek van Provinciale Staten (PS), die voor dit onderzoek een begeleidingscommissie hebben ingesteld.