Wie zijn we

Kirsten Bijkerk
Onderzoeker

werkzaam aan de onderzoeken Onderhoud wegen en Economic Board Utrecht (EBU)
provincieteam Zuid-Holland

Annelies Eggebeen
Onderzoeker

werkzaam aan onderzoek Waddenfonds
provincieteam Flevoland

Maarten Franken
Onderzoeker

werkzaam aan de onderzoeken Onderhoud wegen en Economic Board Utrecht (EBU)
provincieteam Utrecht

Ans Hoenderdos-Metselaar
Bestuurder / directeur

eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de Rekenkamer

nevenfunctie sinds 1 november 2016: lid Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol

Manon Laan
Onderzoeker

werkzaam aan onderzoek Natuurcompensatie
provincieteam Noord-Holland

Michael Mekel
Plaatsvervangend bestuurder

Steven van Oostveen
Projectleider

werkzaam aan de onderzoeken Natuurcompensatie en
Restauratie van rijksmonumenten
provincieteam Utrecht

Harm Rienks
Onderzoeker

werkzaam aan het onderzoek Restauratie van rijksmonumenten
provincieteam Noord-Holland

Merle Schouten-Van der Meij
Office Manager

Annalies Teernstra
Onderzoeker

werkzaam aan de onderzoeken Spaarnwoude en
Restauratie van rijksmonumenten
provincieteam Zuid-Holland

Linda Thompson-Voetee
Adjunct directeur/Projectleider

werkzaam aan onderzoek Onderhoud wegen
provincieteam Zuid-Holland

Jessica Valentijn
Management assistent

Esmeralda Vergeer
Onderzoeker

werkzaam aan onderzoek Spaarnwoude
provincieteam Flevoland