Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de randstedelijke provincies.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco. Deze taken worden uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Leiding onder druk

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam.

Opvolging aanbevelingen 2020

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de vier provincies.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts