Windpark Hanze

Windpark Hanze is een windpark in het oosten van Flevoland. De Rekenkamer heeft de rol van de provincie bij het participatieproces bij Windpark Hanze onderzocht.

Omgevingswet Flevoland

De Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland hebben onderzocht hoe hun overheden binnen de Omgevingswet interbestuurlijke vraagstukken kunnen oplossen.

Circulaire economie

Onderzoek naar de bijdrage van de Randstedelijke provincies aan de transitie naar een circulaire economie en wat zij van elkaar kunnen leren als het gaat om hun beleid en de uitvoering daarvan.

DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

De NVRR heeft in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers.
Voor zes deelnemende provincies zijn aparte rapportages gemaakt.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts