Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

Aanvullend op het landelijke DoeMee onderzoek hebben de Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel), de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) en de Randstedelijke Rekenkamer een extra selectie van dossiers laten onderzoeken.

Bodemdaling

De Randstedelijke Rekenkamer wilde inzicht krijgen in de doeltreffendheid van (eerder ingezette) instrumenten, middelen en maatregelen op het gebied van bodemdaling in de veenweidegebieden in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Verkenning varend ontgassen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd om na te gaan of het onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.

Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn in de provincie Utrecht.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts