Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

Garanties en leningen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beheer van garanties en leningen en naar de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies.

Vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken

Beheer en onderhoud is van belang voor een goede en veilige doorstroming op de wegen en vaarwegen. In dit doorwerkingsonderzoek is nagegaan in hoeverre er invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Onderhoud onderbouwd uit 2009.

Natuurcompensatie

Vanuit de verantwoordelijkheid voor natuur hebben provincies de regierol bij natuurcompensatie. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de Randstadprovincies hun rol hebben vormgegeven en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts