Omgevingswet Flevoland

De Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland hebben onderzocht hoe hun overheden binnen de Omgevingswet interbestuurlijke vraagstukken kunnen oplossen.

Circulaire economie

Onderzoek naar de bijdrage van de Randstedelijke provincies aan de transitie naar een circulaire economie en wat zij van elkaar kunnen leren als het gaat om hun beleid en de uitvoering daarvan.

DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

De NVRR heeft in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers.
Voor zes deelnemende provincies zijn aparte rapportages gemaakt.

Landbouw- en voedseltransitie

Onderzoek naar de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts