Wonen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.

Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Flevolandse besluitvormingsproces in het algemeen en in het bijzonder bij complexe opgaven.

Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

Garanties en leningen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beheer van garanties en leningen en naar de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts