Verkenning varend ontgassen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd om na te gaan of het onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.

Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking van de OV-concessie IJssel-Vecht.

Bescherming drinkwaterbronnen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen.

Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de randstedelijke provincies.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts