DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

De NVRR heeft in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers.
Voor zes deelnemende provincies zijn aparte rapportages gemaakt.

Landbouw- en voedseltransitie

Onderzoek naar de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Fietsbeleid

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het fietsbeleid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is vormgegeven en in hoeverre de uitvoering van snelfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen.

Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

Aanvullend op het landelijke DoeMee onderzoek hebben de Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel), de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) en de Randstedelijke Rekenkamer een extra selectie van dossiers laten onderzoeken.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts