Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn in de provincie Utrecht.

Sturing in de OV-concessies Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft de rol onderzocht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht.

Bescherming drinkwaterbronnen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen.

Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de randstedelijke provincies.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts