Wonen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.

Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

www.uithoflijn.nl

Uithoflijn

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de Uithoflijn. Dit betreft de realisatie van een sneltramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof door provincie en gemeente.

Verkoop kavels Dolderseweg

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verkoop van vier bouwkavels op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg, aan de Dolderseweg in Huis ter Heide.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts