Circulaire economie

Onderzoek naar de bijdrage van de Randstedelijke provincies aan de transitie naar een circulaire economie en wat zij van elkaar kunnen leren als het gaat om hun beleid en de uitvoering daarvan.

DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

De NVRR heeft in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers.
Voor zes deelnemende provincies zijn aparte rapportages gemaakt.

Landbouw- en voedseltransitie

Onderzoek naar de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Fietsbeleid

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het fietsbeleid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is vormgegeven en in hoeverre de uitvoering van snelfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts