Landbouw- en voedseltransitie

Onderzoek naar de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Fietsbeleid

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het fietsbeleid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is vormgegeven en in hoeverre de uitvoering van snelfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen.

Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

Aanvullend op het landelijke DoeMee onderzoek hebben de Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel), de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) en de Randstedelijke Rekenkamer een extra selectie van dossiers laten onderzoeken.

Verkenning varend ontgassen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd om na te gaan of het onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.