Opvolging aanbevelingen 2020

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de vier provincies.

Wonen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.

Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

www.uithoflijn.nl

Uithoflijn

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de Uithoflijn. Dit betreft de realisatie van een sneltramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof door provincie en gemeente.