Verkenning varend ontgassen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd om na te gaan of het onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.

Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn in de provincie Utrecht.

Verondieping Meeslouwerplas

Rekenkameronderzoek naar de rol van de provincie Zuid-Holland bij de verondieping van de Meeslouwerplas.

Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking van de OV-concessie IJssel-Vecht.