Opvolging aanbevelingen 2021

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de randstedelijke provincies.

Leiding onder druk

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam.

Opvolging aanbevelingen 2020

De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen die zij 2 jaar geleden deed, zijn opgevolgd door de vier provincies.

Wonen

Rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.