Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

www.uithoflijn.nl

Uithoflijn

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de Uithoflijn. Dit betreft de realisatie van een sneltramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof door provincie en gemeente.

Verkoop kavels Dolderseweg

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verkoop van vier bouwkavels op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg, aan de Dolderseweg in Huis ter Heide.

Garanties en leningen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beheer van garanties en leningen en naar de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies.