Colofon

De website van de Randstedelijke Rekenkamer wordt actueel gehouden door het secretariaat van de Randstedelijke Rekenkamer.

Copyright

Het op deze site gepubliceerde materiaal is eigendom van de Randstedelijke Rekenkamer. Al het materiaal mag u zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruiken en reproduceren. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie op deze website Randstedelijke Rekenkamer als bron te vermelden.

Aansprakelijkheid

De Randstedelijke Rekenkamer neemt bij het beheer van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Als u ons via de website een vraag stelt, streven wij ernaar u zo snel mogelijk te antwoorden. De Randstedelijke Rekenkamer neemt anonieme brieven of e-mails in beginsel niet in behandeling.

Lezen pdf-documenten

Veel documenten op deze website zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om een pdf-document te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.

Vragen

Bij vragen, opmerkingen of suggesties over de website kunt u contact opnemen met Randstedelijke Rekenkamer.