Windpark Spui

Windpark Spui is een windpark in de gemeente Hoeksche Waard. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Spui heeft ingevuld.

Windpark Hanze

Windpark Hanze is een windpark in aanbouw in het oosten van Flevoland. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Hanze heeft ingevuld.

Omgevingswet Flevoland

De Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland onderzoeken hoe hun overheden binnen de Omgevingswet interbestuurlijke vraagstukken kunnen oplossen.

Circulaire economie

Op welke manier dragen de Randstedelijke provincies bij aan de transitie naar circulaire economie en wat kunnen zij van elkaar leren als het gaat om hun beleid en de uitvoering daarvan? Dat is de hoofdvraag in het onderzoek naar circulaire economie.