Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn en de opvolging van aanbevelingen binnen het project Vernieuwde Regionale Tramlijn.

Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) laat in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek uitvoeren naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich ook voor dit onderzoek aangemeld.

Verondieping Meeslouwerplas

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de rol van de provincie bij het verondiepen van de Meeslouwerplas.