Netcongestie

De provincie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van netcongestie, maar de precieze invulling hiervan staat nog niet vast. De Rekenkamer onderzoekt hoe de Randstedelijke provincies vorm en invulling geven aan hun rol.

DoeMee-onderzoek energiebesparingsplicht

Bedrijven moeten investeringen doen om hun energiegebruik te verminderen en daarover moeten ze rapporteren. De Rekenkamer onderzoekt hoe de vier Randstadprovincies toezicht houden op de energiebesparingsplicht en de informatieplicht daarover.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zetten zich in voor het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. De Rekenkamer voert een signalerend en explorerend onderzoek uit naar de relatie tussen de provincie en de ROM.

Windpark Spui

Windpark Spui is een windpark in de gemeente Hoeksche Waard. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Spui heeft ingevuld.