Netcongestie

De provincie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van netcongestie, maar de precieze invulling hiervan staat nog niet vast. De Rekenkamer onderzoekt hoe de Randstedelijke provincies hun rol vormgeven en wat zij daarbij van elkaar kunnen leren.

DoeMee-onderzoek energiebesparingsplicht

Bedrijven moeten investeringen doen om hun energiegebruik te verminderen en daarover moeten ze rapporteren. De Rekenkamer onderzoekt hoe de vier Randstadprovincies toezicht houden op de energiebesparingsplicht en de informatieplicht daarover.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Provincies zetten Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in om de regionale economie te versterken. Provinciale Staten van Flevoland hebben de Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar hun ROM en zo mogelijk naar andere Randstedelijke ROM's.

Windpark Spui

Windpark Spui is een windpark in de gemeente Hoeksche Waard. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Spui heeft ingevuld.