Omgevingswet Flevoland

De Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland onderzoeken hoe hun overheden binnen de Omgevingswet interbestuurlijke vraagstukken kunnen oplossen.

Circulaire economie

Op welke manier dragen de Randstedelijke provincies bij aan de transitie naar circulaire economie en wat kunnen zij van elkaar leren als het gaat om hun beleid en de uitvoering daarvan? Dat is de hoofdvraag in het onderzoek naar circulaire economie.

Fietsbeleid

Doel van dit onderzoek is inzichtelijk maken op welke wijze het fietsbeleid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is vormgegeven en in hoeverre de uitvoering van snelfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen.

Landbouw- en voedseltransitie

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid van de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Daarnaast wordt aangeven wat de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van elkaar kunnen leren.