Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) laat in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek uitvoeren naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich ook voor dit onderzoek aangemeld.