Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco.

Provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam

De Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar de provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam.