Fietsbeleid

Doel van dit onderzoek is inzichtelijk maken op welke wijze het fietsbeleid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is vormgegeven en in hoeverre de uitvoering van snelfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen.

Landbouw- en voedseltransitie

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid van de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Daarnaast wordt aangeven wat de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van elkaar kunnen leren.

Bodemdaling

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan het tegengaan en/of omgaan met bodemdaling in het landelijk (veenweide)gebied.

Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) laat in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek uitvoeren naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich ook voor dit onderzoek aangemeld.