Rick Huisinga

Vernieuwde Regionale Tramlijn

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn en de opvolging van aanbevelingen binnen het project Vernieuwde Regionale Tramlijn.

Foto: Provincie Zuid-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) laat in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek uitvoeren naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich ook voor dit onderzoek aangemeld.

Sturing in de OV-concessies Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de rol van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht.

Verondieping Meeslouwerplas

De Randstedelijke Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de rol van de provincie bij het verondiepen van de Meeslouwerplas.