Aanbevelingen rapport ”Geluidhinder’ als bespreekstuk cie Economie, d.d. 16-11-2016, punt 7