Michael Mekel voorgedragen als plv. bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben een advies-commissie ingesteld ten behoeve van de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. De Adviescommissie draagt unaniem dhr. drs. M.M.S. (Michael) Mekel voor. De komende weken vindt in de vier provincies de formele besluitvorming plaats, waarna de Commissaris van de Koning van Flevoland Michael Mekel op 19 juli aanstaande zal beëdigen.

Michael Mekel is werkzaam als strategisch Raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer het initiëren, voorbereiden en schrijven van adviezen aan regering en parlement over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en een evenwichtige verdeling van de financiële middelen. In het verleden werkte hij als onderzoeker bij de Nationale Ombudsman. In nevenfuncties was hij voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland en van de gemeente Haarlemmermeer. Sinds januari 2014 is hij voorzitter van de provinciale Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Ook coördineert hij voor de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de module over democratie en rechtsstaat. Michael Mekel studeerde Geschiedenis (richting Publiciteit en Cultuur) aan de Hogeschool van Amsterdam en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij woont in Den Haag.

 

drs. M.M.S. (Michael) Mekel