Randstedelijke Rekenkamer geëvalueerd

Uit een evaluatieonderzoek van I&O Research komt een overall positief beeld naar voren van de Randstedelijke Rekenkamer. Volgens de onderzoekers vult de Rekenkamer in het algemeen haar rol goed in met grondig en betrouwbaar onderzoek. De onderbouwing van conclusies en adviezen is uitstekend en de kwaliteit van de rapportages staat niet ter discussie. Er is vooruitgang geboekt met het toegankelijker presenteren van de uitkomsten en adviezen in de rapporten. 84% van de Statenleden is het eens met de stelling dat de rekenkamer een ‘waardevol instituut’ is. De onderzoekers doen verbetersuggesties ten aanzien van de onderwerpkeuze van de Rekenkamer, zodat het politiek debat over de resultaten kan worden bevorderd. De Rekenkamer zal deze aanbevelingen oppakken.

Het volledige rapport en de samenvatting kunt u hier vinden: eindrapport en samenvatting