Rapport financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen als bespreekstuk cie B&M