Rapport ‘ Garanties, leningen en revolverende fondsen’ als bespreekstuk cie BEM d.d. 26-11-2018