Rapport ‘ Garanties, leningen en revolverende fondsen’ als bespreekstuk cie Bestuur d.d. 28-11-2018