Rapport ‘Natuurlijk bevoegd’ als bespreekstuk cie Duurzaamheid d.d. 28-06-2017