Rapport “Recreatieschap Spaarnwoude” als bespreekstuk cie EEB d.d. 27-11-2017