Rekenkamer heeft zich aangemeld voor DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur