Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht