Rekenkamer is gestart met een onderzoek naar bescherming drinkwaterbronnen