Rekenkamer is gestart met onderzoek restauratie van rijksmonumenten