Rekenkamer start onderzoek naar informatieveiligheid.

Het onderzoek Informatieveiligheid is gestart. De centrale vraag is of de vier Randstedelijke provincies informatieveiligheid voldoende hebben geborgd.