Rekenkamerwebinar: tips voor goede subsidie-evaluaties

Op donderdag 13 maart 2014 van 15.00 tot 16.00 uur organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Nijmegen een webinar over subsidie-evaluaties. Tijdens het webinar gaan we onder meer in op:
• wat onder effectiviteit van subsidies wordt verstaan;
• welke normen rekenkamers hanteren als het gaat om het evalueren van de effectiviteit van subsidies;
• lessen uit recent rekenkameronderzoek naar subsidie-evaluaties;
• een stappenplan voor betere effectevaluaties van subsidies.

Meer informatie kunt u vinden via http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2014/02/Tweede_Rekenkamerwebinar_Tips_voor_betere_subsidie_evaluaties

Deelname aan de webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor de webinar via http://webinar.nl/algemenerekenkamer/#!/webinar/algemenerekenkamer/20140313_1.
Na registratie kunt u hier ook eventuele vragen vooraf aan de sprekers stellen. We zien uw aanmelding graag tegemoet!