Uithoflijn: De rapportage van het deelonderzoek naar de verdeling van risico’s en meerkosten tussen de gemeente/provincie en de hoofdaannemer traminfrastructuur (BAM) is vanaf heden te downloaden.