Nieuwsoverzicht

Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek naar geluidhinder provinciale wegen

Bekijk hier de onderzoeksopzet
Voortgang
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven.

Bekijk hier de onderzoeksopzet
Voortgang
Utrecht

Rapport ‘financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen’ als bespreekstuk cie BEM

Bekijk hier de agenda van cie BEM Utrecht d.d. 12-10-2015, punt 2.2
Voortgang
Flevoland

Rapport ‘financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen’ als bespreekstuk cie Bestuur

Bekijk hier de agenda van cie Bestuur Flevoland van 07-10-2015 bespreekstuk 5d
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek naar informatieveiligheid.

Bekijk hier de onderzoeksopzet
Voortgang
Noord-Holland

Rapport ‘Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen’ als bespreekstuk PS

Bekijk hier de agenda van PS Noord-Holland van 28-09-2015, punt 8.d
Nieuws
Flevoland

Publicatie rapport Speuren naar vernieuwing, een doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI regeling van de provincie Flevoland

U kunt hier het rapport vinden.
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Geheimhouding op longlist Goudvink 2015

Meer informatie over Goudvink 2015 op de website van NVRR. U kunt hier ook uw stem uitbrengen.
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

U kunt hier de rapporten per provincie vinden.