Nieuwsoverzicht

Voortgang
Utrecht

Rapport ‘geluidhinder provinciale wegen’ als bespreekstuk cie MME

Bekijk hier de agenda van cie MME Utrecht, d.d. 23-5-2016, punt 2.2
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport “Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven”

U kunt hier het rapport vinden
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport ‘geluidhinder provinciale wegen’

U kunt hier het rapport vinden
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Vacatures bij de Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer heeft momenteel twee vacatures voor de functie van onderzoeker.
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport ‘Rekenen met aanbevelingen’- Inventarisatie doorwerking aanbevelingen 2007-2015

U kunt hier het rapport vinden
Voortgang
Zuid-Holland

Rapport financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen als bespreekstuk cie B&M

Bekijk hier de agenda van cie B&M van provincie Zuid-Holland, d.d. 2-12-2015, punt 5c.
Voortgang
Noord-Holland

Rapport ‘financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen’ als bespreekstuk cie M&F

Bekijk hier de agenda van cie M&F van provincie Noord-Holland, d.d. 23-11-2015, punt 5.a.
Voortgang
Flevoland

Rapport ‘speuren naar vernieuwing, doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI-regeling’ als bespreekpunt cie Economie

Bekijk hier de agenda van cie Economie Flevolandd.d. 18-11-2015, punt 5
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek naar geluidhinder provinciale wegen

Bekijk hier de onderzoeksopzet