Nieuwsoverzicht

Voortgang
Noord-Holland

Rapport ‘Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen’ als bespreekstuk cie M&F

Bekijk hier de agenda van cie M&F van 07-09-2015, punt 5b
Voortgang
Zuid-Holland

Rapport ‘Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen’ als bespreekstuk cie BenM

Bekijk hier de agenda van cie B&S Zuid-Holland van 02-09-2015, punt 5b
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport ‘Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen’

U kunt hier de rapporten per provincie vinden
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek Financieel toezicht Gemeenschappelijke regelingen

Bekijk hier de onderzoeksopzet
Voortgang
Zuid-Holland

Terugblik collegeperiode 2011-2015 Z-H en validatie daarvan door de Rekenkamer als bespreekstuk op PS agenda

Bekijk de PS agenda d.d. 28-1-2015, punt 2 b
Nieuws
Zuid-Holland

Publicatie rapport Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015

Bekijk hier het rapport
Nieuws
Flevoland

Rekenkamer start onderzoek TMI-regeling

Bekijk hier de onderzoeksopzet
Nieuws
Zuid-Holland

Publicatie rapport Grond voor verandering – Onderzoek grondbeleid EHS

Bekijk hier het rapport
Nieuws
Zuid-Holland

Publicatie rapport Natuurbeleid EHS onder de loep

Bekijk hier het rapport