Nieuwsoverzicht

Voortgang
Zuid-Holland

Brieven van RR over bijstelling onderzoek inzake Natuurbeleid EHS Z-H en inzake vragen PvdA fractie als bespreekstukken op agenda van cie G&W

Bekijk hier de brieven van RR d.d. 3-7-2014 over bijstelling onderzoek inzake Natuurbeleid EHS Z-H en d.d. 27-8-2014 inzake vragen PvdA fractie agenda van cie G&W d.d. 10-9-2014
Voortgang
Flevoland

Rapport Openbaar, tenzij over geheimhouding op agenda van cie. B&S Flevoland

Bekijk hier de agenda van cie. B&S Flevoland van 03-09-2014, punt 8.1.c
Voortgang
Utrecht

Rapport Openbaar, tenzij over geheimhouding als sterstuk op agenda van PS Utrecht

Bekijk hier de agenda van PS Utrecht d.d. 07-07-2014, punt 11
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie rapport Openbaar, tenzij.

Bekijk hier de rapporten
Nieuws
Zuid-Holland

Rekenkamer start onderzoek naar Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Bekijk hier het rapport
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Publicatie Quick scan Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Bekijk hier de rapporten
Voortgang
Noord-Holland

Motie inzake rapport ‘Grip op het Groene Hart – Vervolgonderzoek ‘ als bespreekstuk op B-agenda van cie R&M (N-H)

Bekijk hier de motie
Nieuws
Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Artikel gepubliceerd over onderzoek Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering

Artikel n.a.v. het onderzoek dat de Randstedelijke Rekenkamernaar nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering in editie 1, jaar 2014 van het tijdschrift Bodem.
Nieuws
Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland

Rekenkamerwebinar: tips voor goede subsidie-evaluaties

Op donderdag 13 maart 2014 van 15.00 tot 16.00 uur organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Nijmegen een webinar over subsidie-evaluaties.