Zuid-Holland

Brief aan PS Zuid-Holland over herziene MKBA RijnlandRoute

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een brief geschreven aan Provinciale Staten Zuid-Holland over de herziene MKBA voor de RijnlandRoute.
De brief is een aanvulling op het rapport “MKBA RijnlandRoute – Quick scan op rapporten, contra-expertises en commentaren”, dat de Rekenkamer publiceerde op 28 april jl. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vervolgens een herziene MKBA op laten stellen, hetgeen voor de Rekenkamer aanleiding is middels deze brief enkele aanvullende opmerkingen te maken. Hiermee wil de Rekenkamer Provinciale Staten ondersteunen bij besluitvorming over de RijnlandRoute eind juni 2008.