Aansluiting Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en Begroting 2008

De Rekenkamer heeft een kort onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en de Begroting 2008 van de provincie Utrecht. Centraal staat de vraag of de begroting 2008, het uitvoeringsprogramma (in het bijzonder de jaarschijf 2008) en de hiermee verband houdende begrotingswijzigingen voor PS toereikend zijn om hun controlerende taak bij o.a. de jaarverantwoording te kunnen uitvoeren.

Foto: provincie Utrecht