Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn verleend, plaatsvindt en of de provinciale doelen hiermee worden bereikt. Bovendien is gekeken of het beheer van de concessies door de provincies invloed heeft op de uitvoering ervan door de vervoerders.