Flevoland

Beoordeling doelstellingen begroting 2012 provincie Flevoland

In de afgelopen jaren heeft de provincie Flevoland veel aandacht besteed aan het versterken van de informatievoorziening rondom begroting en verantwoording. De Rekenkamer heeft op basis van eerder onderzoek in 2007 een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de begroting. Het verbetertraject heeft sindsdien verder vorm gekregen. Het doel van dit onderzoek was te beoordelen of de formulering van de doelstellingen uit de begroting 2012 SMART is. Voorts is de begroting op hoofdlijnen beoordeeld als sturingsinstrument.