Beoordeling stand van zaken aanpak beleidsinformatie jeugdzorg – Noord-Holland

De Rekenkamer heeft in mei 2011 het onderzoek ‘Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal Noord-Holland’ gepubliceerd. Voortbordurend hierop hebben wij, op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, een plan ter verbetering van de beleidsinformatie beoordeeld van het Instellingenberaad (Bureau Jeugdzorg en de Organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp). Voor een specifiek onderdeel van dit plan, te weten een extern datawarehouse waarmee de beleidsinformatie wordt opgesteld, heeft de provincie een scenarioanalyse laten maken. Ook deze heeft de Rekenkamer beoordeeld. Daarnaast richtte ons onderzoek zich op de kwaliteit van de voortgangsmonitor, waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de uitvoering van onze aanbevelingen uit eerder onderzoek.

Foto: provincie Flevoland