Flevoland

Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Flevolandse besluitvormingsproces in het algemeen en in het bijzonder bij complexe opgaven. Daarbij is ook gekeken naar de stappen die sinds 2016 zijn genomen om de samenwerking tussen PS en GS te verbeteren. De drie complexe opgaven Erfgoedpark Batavialand, Flevokust Haven en Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) dienden in dit onderzoek als illustratieve cases.
Besluitvorming bij complexe opgaven is een samenspel tussen de ambtelijke organisatie, GS, de griffie en PS. De Rekenkamer heeft alle stappen die door deze partijen worden doorlopen voordat PS kunnen vergaderen over een te nemen besluit, in kaart gebracht en met deze partijen besproken hoe het optimaler kan. De uitkomst van dit onderzoek is dan ook een veelzijdige set van aanbevelingen die raken aan het werk van zowel PS, als GS, als hun ondersteunende ambtenaren.