Bodemdaling

Bodemdaling is een fenomeen dat zich al eeuwen voordoet in Nederland en dat onlosmakelijk verbonden is met het Nederlandse landschap. De belangrijkste oorzaken van bodemdaling zijn inpoldering, winning van olie, gas, zout of grondwater, het verlagen van de ondiepe grondwaterstand en de realisatie van grote infrastructurele werken.

De Randstedelijke Rekenkamer wilde inzicht krijgen in de doeltreffendheid van (eerder ingezette) instrumenten, middelen en maatregelen op het gebied van bodemdaling in de veenweidegebieden in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Gedurende het onderzoek bleek dat de aanpak van de provincies nog in de opstartfase zit. Daarom hebben we ervoor gekozen om een beschouwende notitie op te stellen. De Notitie bevat een analyse van de opgave en de uitdagingen waar de provincies voor staan en geeft inzicht in de huidige bodemdalingsaanpak.