Flevoland

Bodemdaling

Bodemdaling is een fenomeen dat zich al eeuwen voordoet in Nederland en dat onlosmakelijk verbonden is met het Nederlandse landschap. De belangrijkste oorzaken van bodemdaling zijn inpoldering, winning van olie, gas, zout of grondwater, het verlagen van de ondiepe grondwaterstand en de realisatie van grote infrastructurele werken. Menselijk handelen zorgt voor een bodemdaling tot maximaal 2,5 cm per jaar. Daarnaast is er sprake van natuurlijke bodembeweging, maar deze bedraagt circa 3 cm per eeuw, waarmee deze beperkt is in verhouding tot de door mensen veroorzaakte bodemdaling.

De Randstedelijke Rekenkamer wil inzicht krijgen in de doeltreffendheid van eerder ingezette instrumenten, middelen en maatregelen op het gebied van bodemdaling in het landelijk (veenweide)gebied in Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het gaat daarbij ook om inzicht in de totstandkoming van het beleid daarover (waaronder de Regionale Veenweidestrategie├źn), in de verschillen tussen eerder beleid (en uitvoering) en het huidige beleid, in eventuele verschillen tussen genoemde provincies en (mogelijk daaruit volgende) leerpunten.