Utrecht

Brief aan PS over Regio Randstad

Zoals beschreven in de programmabegroting 2006 is de Randstedelijke Rekenkamer voornemens om met enige regelmaat de Provinciale Staten een brief te sturen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende taken van de Staten.
Naar aanleiding van een verzoek tot onderzoek van de Programmaraad beschrijft deze eerste brief, welke mogelijkheden de Provinciale Staten hebben om het beleid van Regio Randstad beter te laten aansluiten bij hun wensen.
Regio Randstad is een samenwerkingsverband tussen de vier provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht en vier stadsregio’s, te weten Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht.

Duinen Bloemendaal