Utrecht

Circulaire economie

Alle vier Randstedelijke provincies hebben beleid geformuleerd om circulaire economie te stimuleren. De provincies geven daarmee uitvoering aan de handtekening die zij – zelf of via het IPO – zetten onder het Grondstoffenakkoord dat het Rijk in 2017 met 180 partijen sloot. Doelstelling van dit beleid is dat Nederland in 2050 een compleet circulaire economie heeft. Voor een aantal grondstoffen is voor het jaar 2030 een tussendoel van vijftig procent circulariteit bepaald.

De transitie naar een circulaire economie staat daarmee relatief aan het begin van uitvoering. Het is zeker dat er veel zal veranderen, maar wat, hoe en wanneer is nog grotendeels de vraag. Verschillende wetenschappers benaderen de transitie op verschillende wijze, indicatoren en monitoring zijn grotendeels nog in ontwikkeling en ambities en doelstellingen voor verschillende grondstoffen missen vaak nog scherpte.

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, hebben we de centrale onderzoeksvraag uitgewerkt in vier deelvragen:

1. Welk beleid heeft de provincie voor de transitie naar circulaire economie geformuleerd?
2. Hoe ontwikkelt de circulaire economie zich in de provincie en welke barrières zijn er?
3. Dragen de activiteiten van de provincie op het gebied van transitie naar circulaire economie bij aan het behalen van de door de provincie gestelde doelen?
4. Wat kunnen de provincies van elkaar leren?

Met het antwoord op deze vragen willen we inzicht geven in het vastgestelde beleid en in de logica erachter. Omdat veel beleid op het gebied van circulaire economie nog moet worden uitgevoerd, kijken we meer naar beleidsstructuur en -logica dan naar reeds bereikte effecten. Aan de hand daarvan willen we de provincies handvatten geven bij de verdere ontwikkeling van het circulaire economiebeleid.