Utrecht

Circulaire economie

Alle vier Randstedelijke provincies hebben beleid geformuleerd om circulaire economie te stimuleren. De provincies geven daarmee uitvoering aan de handtekening die zij – zelf of via het IPO – zetten onder het Grondstoffenakkoord dat het Rijk in 2017 met 180 partijen sloot. Doelstelling van dit beleid is dat Nederland in 2050 een compleet circulaire economie heeft. Voor een aantal grondstoffen is voor het jaar 2030 een tussendoel van vijftig procent circulariteit bepaald.

De transitie naar een circulaire economie staat daarmee relatief aan het begin van uitvoering. Het is zeker dat er veel zal veranderen, maar wat, hoe en wanneer is nog grotendeels de vraag.

In dit onderzoek staan – na aanpassing in november – de volgende vragen centraal:

1. Welke ambities en doelen streeft de provincie na m.b.t. de transitie naar een circulaire economie?
2. Welke instrumenten zet de provincie in om haar doelen en ambities te bereiken en waarop is deze keuze gebaseerd?
3. Waar liggen raakvlakken tussen de transitie naar een circulaire economie en andere beleidsterreinen en hoe gaat de provincie hiermee om?
4. Is leren en bijsturen structureel onderdeel van de beleidsuitvoering?
5. Hoe monitort de provincie de ontwikkeling van de circulaire economie en de bijdrage van de provincie daaraan?
6. Worden alle onderdelen van de provincie (politiek, bestuurlijk en ambtelijk) geïnformeerd en geënthousiasmeerd over/voor de transitie naar een circulaire economie?
7. Heeft de provincie de belangrijkste actoren op het gebied van circulaire economie gemobiliseerd?
8. Worden kansen en belemmeringen herkend en adequaat opgepakt?