Zuid-Holland

Cultuurhistorie in kaart gebracht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provinciale beleid op het gebied van cultuurhistorie inzichtelijk maken, de uitvoering van dat beleid beoordelen en bepalen in welke mate de geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd.
Om een beter beeld te krijgen van de uitvoering van het cultuurhistorisch beleid heeft de Rekenkamer enkele gevalstudies gedaan; voor Zuid-Holland is gekeken naar de subsidiĆ«ring van molens en naar Fort Wierickerschans. Hieronder kunt u het rapport en het persbericht nalezen, maar ook onder ‘Bijlage bij rapport’ het feitenmateriaal uit de Nota van bevindingen.