Noord-Holland

Decentralisatie Waddenfonds

Vanaf 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor de uitvoering van het Waddenfonds. Tot die datum heeft het Rijk hieraan uitvoering gegeven. Het doel van het Waddenfonds is met extra investeringen de ecologische en economische kwaliteit van het Waddengebied te versterken. U kunt de brief aan de Provinciale Staten van Noord Holland en de reactie van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds hieronder downloaden.