Utrecht

Detailhandelsbeleid provincie Utrecht

Bij de uitvraag van onderzoeksonderwerpen voor 2014 is door de Statenleden bij de Randstedelijke Rekenkamer een voorstel ingediend voor een (quick scan) onderzoek naar de effectiviteit van provinciaal detailhandelsbeleid. Tijdens de vergadering van de programmaraad in maart 2014 is aangegeven dat vanuit Utrecht de interesse voor een onderzoek naar dit onderwerp is blijven bestaan. Op basis van een verkenning van het onderwerp heeft de Rekenkamer na een zorgvuldig afwegingsproces besloten om op dit moment af te zien van een onderzoek naar detailhandelsbeleid. Omdat wij tijdens onze verkenning diverse actuele publicaties hebben bestudeerd, die nuttige informatie bevatten over provinciaal detailhandelsbeleid in algemene zin, hebben we voor PS Utrecht deze informatie in een brief op een rij gezet. U kunt de brief hieronder nalezen.

Foto: Provincie Zuid-Holland